Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Webshop
www.l-vankuyk.be

Volgende voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle bestellingen & verkopen via de webshop van Uitvaartzorg L. Van Kuyk NV

(maatschappelijke zetel: Nieuwdreef 210, 2170 Merksem, verder genoemd “LVK”).

De koper verklaart deze te kennen en te aanvaarden. Elke afwijking van deze voorwaarden moet uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard door de verkoper.

1. Prijs

In alle vermelde prijzen is een lint met maximum 50 karakters inbegrepen.

Alle vermelde prijzen bij de producten zijn inclusief BTW. Sommige prijstotalen worden exclusief BTW weergegeven (bijvoorbeeld het totaal in de winkelmand).

In dergelijke gevallen wordt dit achter de prijs vermeld voor alle duidelijkheid. Bij het afrekenen wordt de totale prijs zowel exclusief als inclusief BTW getoond.

2. Bestelling & levering

De beschikbaarheid van bepaalde bloemen is seizoensgebonden.

De stukprijs van bepaalde bloemen kan beïnvloed worden door de vraag op de markt.

In geen van beide gevallen kan LVK aansprakelijk worden gehouden voor verschillen tussen de afgebeelde bloemstukken

(in de ruime zin van het woord, inbegrepen, met niet beperkt tot, zijn legboeket, kronen, urnestukken, etc..) en de geleverde bloemstukken.

LVK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten op het lint (maximum 50 karakters) indien de bewoordingen overeenstemmen met de bevestiging van bestelling.

Indien de fout op het lint gemaakt werd door LVK en/of haar toeleverancier kan er maximum een schadevergoeding ten belope van de kostprijs van het lint van 5€ (incl. BTW) gevorderd worden.

LVK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor bestellingen welke door technisch falen niet of niet correct ontvangen werden.

De leveringen van bloemen zijn beperkt binnen het district Merksem.

Vertraging of eventuele onmogelijkheid tot levering geeft de koper geen recht tot schadevergoeding, ontbinding of nietigverklaring van de bestelling.

Leveringen buiten deze regio zijn onderhevig aan supplementaire kosten, welke niet begrepen zijn in de vermelde verkoopprijzen.

Beschadigingen aan en diefstal van bloemstukken door derden vallen niet binnen de aansprakelijkheid van LVK noch haar toeleverancier.

Bestelde en geleverde bloemstukken worden niet teruggenomen, evenmin vergoed.

In geen van hierboven vermelde gevallen verwerft de klant een recht op schadevergoeding of restitutie.

3. Betaling

Bestellingen via de webshop zijn enkel betaalbaar via Bancontact. Eventuele bankkosten en fouten in betalingen kunnen niet verhaald worden op LVK.

4. Geschillen

Alle transacties zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

In geval van eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Eventuele klachten dienen door de klant/koper ons binnen de 24u na de uitvaart kenbaar te worden gemaakt per mail info@l-vankuyk.be

of per aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel van LVK.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kantoor:
Rouwcentrum:

03 641 96 40 (24/24u)
Nieuwdreef 210, 2170 Merksem
Hoek Laarsebaan – Ryenlanddreef, 2170 Merksem

vankuyk@sereni.be BTW: BE0463338811