Herdenkingsruimte Anny Gusta Schoof

Condoleren – Anny Gusta Schoof

Gebruik een link naar een video op bv. YouTube

Koffietafel aanmelding – Anny Gusta Schoof

De online registratie voor deze koffietafel werd afgesloten.
Gelieve de familie te contacteren.

Bloemen bestellen – Anny Gusta Schoof

De familie verkiest in intieme kring afscheid te nemen. Er kunnen geen bloemstukken noch kransen besteld worden.

Condoleances (2)

VAN DE KEYBUS LILIANE – 16 november 2022

INNIGE DEELNEMING BIJ HET HEENGAAN VAN UW GELIEFDE
MOEDER, KLEINKINDEREN EN ACHTERKLEINKINDEREN.
ZIJ HEEFT EEN RESPECTABELE LEEFTIJD VAN 95 JAAR MOGEN
BREIKEN

Annie Bogaerts – 16 november 2022

INNIGE DEELNEMING BIJ HET HEENGAAN VAN UW MOEDER,

ZIJ HEEFT EEN GEZEGENDE LEEFTIJD VAN 95 JAAR
MOGEN BEREIKEN.