Herdenkingsruimte Louisa Peeraer

Condoleren – Louisa Peeraer

Gebruik een link naar een video op bv. YouTube

Koffietafel aanmelding – Louisa Peeraer

De online registratie voor deze koffietafel werd afgesloten.
Gelieve de familie te contacteren.

Bloemen bestellen – Louisa Peeraer

Tot onze spijt kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen, daar de plechtigheid van Louisa Peeraer reeds heeft plaatsgevonden.

Condoleances (1)

LUC DE KIMPE – 3 november 2022

CHRISTELIJKE DEELNEMING BIJ HET DROEVIG AFSTERVEN