Herdenkingsruimte Staf Senecaut

Condoleren – Staf Senecaut

Gebruik een link naar een video op bv. YouTube

Koffietafel aanmelding – Staf Senecaut

De online registratie voor deze koffietafel werd afgesloten.
Gelieve de familie te contacteren.

Bloemen bestellen – Staf Senecaut

De familie verkiest geen aanvullende bloemstukken noch kransen te ontvangen, toch dank voor uw bereidheid.

Condoleances (1)

Luc Dielen – 5 december 2022

Innige deelneming in deze moeilijke periode.
Hou de herinneringen in leven, zodat ook hij in leven blijft.
Familie Dielen - Raes